SANSAFASCIA RESEARCH

NUTRICIÓ CONSCIENT

Alimentació sana

Proclamem la prevenció, i no hi ha millor prevenció que ser conscient del que un ingereix, com ho ingereix, i perquè ho ingereix. Ser conscient del teu cos, controlar l’ansietat, ser capaces d’acte-gestionar la nostra salut és el major regal que ens ha donat la vida.

Estimem la nutrició i el poder que té en el nostre organisme. La medicina holística i integrativa, la Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinologia i Nutrició Ortomolecular formen part dels pilars de la nostra formació. Ens agradaria traslladar-te els nostres coneixements sobre patrons d’hàbits alimentosos, patrons de vida essencials. La nutrició és la medicina del futur i així s’està demostrant des de fa molts anys.

Saber què ingerim, perquè ho ingerim i en quin moment ho ingerim és de vital importància. El sistema digestiu és el nostre segon cervell, en ell es gestionen el 90% de les connexions que s’envien al primer cervell. L’estil d’alimentació SANSA exclou aliments mucoproductores, i per tant, es basa en el consum d’aliments amucosos (que no produeixen mucositat) com a fruites, fruites seques, fulles verdes, vegetals cuinats (que han transformat el seu midó en sucres simples) i olis. Les digestions han de ser lleugeres i el menys mucoses possibles. És important tenir unes digestions saludables, gens pesades o copioses, que estiguin carregades d’energia i vitalitat. És per això que hem de tenir en compte l’ordre en el qual ingerim els aliments i les incompatibilitats que haurem de dissoldre amb els sucs gàstrics. Hi ha encimbelles que ajuden al transport per a facilitar la seva assimilació.

En SANSA també ho tenim en compte.

Ser conscient és viure-ho en present. Saber perquè ho fas és la millor manera de progressar. Entendre com funciona el teu sistema digestiu, perquè dejunar, respectar horaris, respectar nombre d’ingestes, donar ordre a les ingestes, perquè uns àcids o altres… en definitiva saber acte gestionar-te és el veritable regal del benestar.

Som el que mengem i per això, uns bons hàbits alimentosos poden fer del nostre entrenament un èxit rotund.

És necessari adaptar l’alimentació segons el tipus d’entreno que realitzem.

COL·LABORACIÓ DIRECTA AMB FORTIA:

Suplements nutricionals que els permetin millorar el seu rendiment, els proporcionin energia, contribuint a l’enfortiment i reparació dels teixits, i que els ajudi a mantenir i a regular el metabolisme.
Skip to content